• همراه شما هستیم در هیأتهای تشخیص و تجدید نظر تامین اجتماعی و حل اختلاف مالیاتی
  • با مشکلات شما آشناییم سی سال تجربه در امور تامین اجتماعی، ریاست امور اجرائیات و درآمد
  • کار را به کاردان بسپارید کارشناس امور مالی، تنظیم کننده دفاتر قانونی، صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی
  • پیشگیری بهتر از درمان است مشاهده ماهیانه می تواند ار ایجاد هرگونه مشکلات در زمینه های مختلف کار، تامین اجتماعی، مالیاتی جلوگیری نماید

جهت دریافت مشاوره با شماره تلفن ۰۹۱۲۲۰۸۹۱۳۵ تماس بگیرید